Widok

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania kontaktu i współpracy z rodzicami uczniów, którzy przejawiają postawy agresywne, roszczeniowe, bezradne lub przejawiają trudności komunikacyjne i społeczne.

29.00

PLN

Zamów

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania kontaktu i współpracy z rodzicami uczniów, którzy przejawiają postawy agresywne, roszczeniowe, bezradne lub przejawiają trudności komunikacyjne i społeczne. CERTYFIKAT UKOŃCZENIA

39.00

PLN

Zamów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat zasad krytycznego i świadomego korzystania z sieci w dobie postępu sztucznej inteligencji. Internet stanowi dziś dla uczniów źródło wiedzy o świecie, jednak jest…

29.00

PLN

Zamów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat zasad krytycznego i świadomego korzystania z sieci w dobie postępu sztucznej inteligencji. Internet stanowi dziś dla uczniów źródło wiedzy o świecie, jednak jest…

39.00

PLN

Zamów

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania kontaktu i współpracy z rodzicami uczniów, którzy przejawiają postawy agresywne, roszczeniowe, bezradne lub przejawiają trudności komunikacyjne i społeczne. CERTYFIKAT UKOŃCZENIA

39.00

PLN

Zamów


Małopolski Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli

Grupa OTE Kangurul. Grzegórzecka 8/14
31-530 Kraków

tel.: 12 421 49 56 lub 509 758 480

mnodn@kangur.edu.pl