Jak rozmawiać z wymagającym rodzicem?

Jak rozmawiać z wymagającym rodzicem?

Cel szkolenia: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania kontaktu i współpracy z rodzicami uczniów, którzy przejawiają postawy agresywne, roszczeniowe, bezradne lub przejawiają trudności komunikacyjne i społeczne.

Program:

  • „Trudne rozmowy” z rodzicami – na czym polega trudność, co może być „punktem zapalnym” rodzącym nieporozumienia
  • Typy (kategorie) trudnych reakcji rodzica na negatywną informację zwrotną
  • Asertywność jako sposób na ochronę swoich granic w odpowiedzi na zachowania agresywne
  • Nawiązywanie dobrego kontaktu –czyli jak zadbać o pierwsze minuty rozmowy, aby zbudować pozytywne relacje
  • Informowanie o funkcjonowaniu i postępach dziecka –techniki udzielania negatywnych informacji zwrotnych
  • Strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych – zasady negocjacji i wywierania wpływu

Szkolenie prowadzi:
Małgorzata Cużytek

Zamówienie

29.00

PLN

Zamów


Małopolski Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli

Grupa OTE Kangurul. Grzegórzecka 8/14
31-530 Kraków

tel.: 12 421 49 56 lub 509 758 480

mnodn@kangur.edu.pl