Stres w zawodzie nauczyciela +certyfikat ukończenia

Stres w zawodzie nauczyciela +certyfikat ukończenia

Cel szkolenia: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz dbania o swój dobrostan w okresie gwałtownych zmian o znamionach kryzysu..

Program:

  • Oblicza stresu. Behawioralne, emocjonalne i poznawcze reakcje na wydarzenia nagłe i nieprzewidywalne oraz te, które działają systematycznie i długofalowo
  • Nagła zmiana jako silny stresor. Jak ludzie radzą sobie z przeciążeniami i zmiana nawyków
  • Wypalenie zawodowe jako konsekwencja przewlekłego stresu – autodiagnoza.
  • Odzyskiwanie kontroli nad ciałem, emocjami i myśleniem w sytuacji stresu – klucz do efektywnego działania.
  • Praktyczne ćwiczenie metod i technik pracy nad swoim sposobem reagowania na stresujące wydarzenia – te które przewidujemy, w trakcie trwania stresującej sytuacji, i tuż po niej (trening oddechowy, trening neuromięśniowy Jacobsona, techniki samouspokajania, techniki poznawczego przepracowania problemu
  • Metody i techniki pracy nad kontrolą emocji własnych i innych osób (radzenie sobie z presją)
  • Work – life balance jako działanie profilaktyczne przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu

WYSTAWIAMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzi:
Małgorzata Cużytek

Zamówienie

39.00

PLN

Zamów


Małopolski Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli

Grupa OTE Kangurul. Grzegórzecka 8/14
31-530 Kraków

tel.: 12 421 49 56 lub 509 758 480

mnodn@kangur.edu.pl