Kim jesteśmy

Nasz Ośrodek powstał w 2000 roku, ponieważ było dla nas przyjemnością, ale też jednocześnie dobrze pojętym obowiązkiem, podzielenie się doświadczeniem praktycznym: naszym oraz wielu innych osób współpracujących z Ośrodkiem Twórczej Edukacji Kangur.

Rozpoczynaliśmy od szkoleń wtedy nowatorskich: dydaktyki działań twórczych z dziećmi i młodzieżą, warsztatów dotyczących pracy z agresją i przemocą w szkole, metod pracy z dzieckiem zdolnym, metod aktywizujących… W naszej ofercie mamy przede wszystkim solidne warsztaty prowadzone przez praktyków i pasjonatów – taki sposób szkolenia nauczycieli uważamy po prostu za sensowny.

Dzisiaj – tak jak przy powstawaniu naszego Ośrodka – nadal specjalizujemy się w formach doskonalenia związanych z szeroko pojętą twórczą edukacją. To nasza pasja, to coś, co w działaniach edukacyjnych uważamy za najważniejsze kompetencje potrzebne nauczycielom.

Polecamy również nasze szkolenia z tematyki wychowawczej – od metod relaksacyjnych po radzenie sobie z agresją i próbami samobójczymi. Ważne dla nas jest nie tylko, jak radzić sobie w trudnej pracy z uczniami, ale także jak nauczyciele mogą sami się zrelaksować, czy też poradzić z własnymi emocjami, również z własną, tłumioną lub nie, agresją. Uważamy, że każdy nauczyciel jest „narzędziem własnej pracy”, a więc to właśnie Państwo mogą i powinni uzyskiwać na naszych szkoleniach także coś dla rozwoju własnych kompetencji, co oczywiście przełoży się na pracę z uczniami.

Jesteśmy dumni z tego, że od początku istnienia Ośrodka każdą formę doskonalenia ewaluujemy. Najczęściej oceniają Państwo bardzo wysoko naszą pracę i jej przydatność w praktyce. Być może dlatego, że jak już ktoś do nas trafi, to jest zadowolony z dobrej atmosfery, z tego że nie opowiadamy o ćwiczeniach, tylko je robimy, a nawet z tego, że rzeczywiście sprawdzamy obecność na kursach i nie wydajemy zaświadczeń „kombinatorom”. Oczywiście nie każdy lubi takie szkolenia.

Cieszymy się z tego, że już od kilku lat jako jedyni w Małopolsce oferujemy Państwu wygodny system zapisów na szkolenia on-line, a teraz dodajemy do tego jeszcze możliwość logowania się na stronie, co daje Państwu – naszym klientom – dodatkowe przywileje, do korzystania z których zapraszamy. Nad realizacją szkoleń i ich przygotowaniem pracuje kompetentny, stały zespół osób. Jako dyrekcja Ośrodka znamy wszystkich prowadzących szkolenia osobiście – a jest ich obecnie ponad 60 osób, a większość z nich współpracuje z nami od wielu lat. Szczególnie dziękujemy Pani profesor Marcie Bogdanowicz i Panu profesorowi Krzysztofowi J. Szmidtowi za zaufanie i wsparcie od samego początku naszej współpracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przeczytali ten tekst do końca – z pewnością mógłby być krótszy, ale po prostu cieszymy się tym, co robi Ośrodek. Oczywiście nie jesteśmy idealni, każda instytucja zawsze może popełniać jakiś błędy. Ale staramy się zawsze słuchać uwag naszych klientów i być w zgodzie z naszymi zasadami i filozofią pracy. Mamy nadzieję, że tak liczny udział w naszych szkoleniach to Państwa głos właśnie za Sensowną i Twórczą Edukacją.

W roku 2013 MNODN uzyskał akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co jest dla nas dowodem, że warto dbać o najwyższą jakość oferty doskonalenia oraz obsługi klienta.

dyrektor
Witold Ligęza


Małopolski Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli

Grupa OTE Kangurul. Grzegórzecka 8/14
31-530 Kraków

tel.: 12 421 49 56 lub 509 758 480

mnodn@kangur.edu.pl